Check this out!
X
Hello Dear Visitor

This is your chance !Subscribe

完全マスター簡化24式太極拳 套路 前半 解説あり<背面>中村元鴻

0

Playlists

Loading...
中村元鴻 Official website
http://www.genko.me/
社) 国際伝統中医学協会 代表理事
http://www.dentouchui.com/
完全マスター簡化24式太極拳 套路 前半<背面>中村元鴻
完全マスター太極拳 中村元鴻
各動作を1動作ずつ詳しく説明。
誰でも簡単に太極拳をマスターできます。

簡化24式太極拳
1.起勢:qi shi:チーシー
2.左右野馬分鬃:zuo you ye ma feng zong:ヅオヨウ イエマーフェンゾン
3.白鶴亮翅:bai huo lian zhi:バイフーリャンチ
4.左右楼膝拗歩:zuo you lou xi ao bu:ヅオヨウ ロウシアオブー
5.手揮琵琶:shou hui pi pa:ショウフイピーパー
6.左右倒巻肱:zuo you dao juan gong:ヅオヨウ ダオジュエンゴン
7.左攬雀尾:zuo lan qiu wei:ヅオ ランチュウェイ
8.右攬雀尾:you lan qu wei:ヨウ ランチュウェイ
9.単鞭:dan bian:ダンビエン
10.雲手:yun shou:ユンショウ 
11.単鞭:dan bian:ダンビエン
12.高探馬:gao tan ma:ガオタンマ
13.右蹬脚:you deng jiao:ヨウ ドンジャオ
14.双峰貫耳:shuan feng guan er:シュアンフォングワンアル
15.転身左蹬脚:zhuan shen zuo deng jiao:ヂュアンシェン ヅオ ドンジャオ
16.左下勢独立:zuo xiashi du li:ヅオ シャーシドゥリー
17.右下勢独立:you xia shi du li:ヨウ シャーシドゥリー
18.左右穿梭:zuo you zhuan suo:ヅオヨウ ヂュアンスオ
19.海底針:hai di zhen:ハイディヂェン
20.閃通臂:shan tong bi:シャントンビー
21.転身搬拦捶:zhuan shen ban lan chui:ヂュアンシェン バンランチュイ
22.如封似閉:ru feng si bi:ルーフォンスビー
23.十字手:shi zi shou:シーヅーショウ
24.収勢:shou shi:ショウシー


誰でも簡単に太極拳をマスターできる動画をどんどん更新していきます。